Genel Kurul İlanı

Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği Başkanlığından;

Derneğimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mayıs 2023 Perşembe günü 18.00-20.00 saatleri arasında Demirtaşpaşa Mh. Tuğlalı Sk. No 4 Osmangazi / Bursa adresinde bulunan Dernek Merkezinde, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11 Mayıs 2023 Perşembe günü, yine 18.00-20.00 saatleri arasında aynı adreste aşağıda yazılı gündemle toplanacaktır. Sayın üyelerin toplantıya katılmaları saygı ile rica olunur.

Bursa İlim Kültür Ahlak ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1- Açılış ve Yoklama

2- Divan Teşekkülü

3- Faaliyet ve Denetim Raporlarının Okunması ve İbrası

4- Yönetim ve Denetim Kurullarının İbrası

5- Tahmini Bütçenin Görüşülerek Karara Bağlanması

6- Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi

7- Dernek Taşınmazları için Alım/Satış/Hibe/Kiralama İşlemleri Yetkisi Verilmesi

8- Dilek ve Temenniler

9- Kapanış

  • İzlenme: 972